Tư vấn và đặt hàng

https://zalo.me/0904655518

0
0 VND
860,000đ 950,000đ

Bia Steiger Đen 4,5%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 860.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Bakalar Dry Hopped Lager 5.2%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 1.050.000 vnđ/ Thùng

Đặt mua Chi tiết
60,000đ 65,000đ

Bia Pilsner Urquell 4.4%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM Chỉ còn 1.350.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
790,000đ 790,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5% - bom 5 lít

Bom 5 Lít - Giá 790.000 đ/ bom

Đặt mua Chi tiết
70,000đ 75,000đ

Bia Bakalar Dry Hopped Lager 5.2%-Chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.400.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
690,000đ 750,000đ

Bia Bakalar Dry Hopped Lager 5.2% – Bom 5l

Bom bia 5 lit - Giá KM 690,000 vnđ/ bom

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Cernovar Premium Pale Lager 4.9%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 990.000 vnđ/ Thùng

Đặt mua Chi tiết
65,000đ 75,000đ

Bia Cernovar Premium Dark Lager 4.5%-Chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.300.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
55,000đ 60,000đ

Bia Pilsner Urquell 5% - chai 330 ml

Thùng 24 chai - Giá 1.250.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
70,000đ 75,000đ

Bia Bakalar Honey Lager 5.8%-chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.400.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
690,000đ 750,000đ

Bia Prazacka Pale Lager 4% – Bom 5l

Bom bia 5 lit - Giá KM 690,000 vnđ/ bom.

Đặt mua Chi tiết
65,000đ 70,000đ

Bia Cernovar Premium Pale Lager 4.9%-Chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.300.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Cernovar Premium Dark Lager 4.5% -Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 990.000 vnđ/ Thùng

Đặt mua Chi tiết
50,000đ 52,000đ

Bia Budweiser Budvar đen 4,7% - chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 1.180.000 đ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
38,000đ 47,000đ

Bia Gammer Classic Gold 5,7%-lon 500 ml

Thùng 12 lon 500ml. Giá KM chỉ 450.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
460,000đ 490,000đ

Hộp quà 8 lon bia Tiệp

Hộp quà 8 lon bia Tiệp - Giá KM 460.000 vnđ/ xách 8 lon.

Đặt mua Chi tiết
37,000đ 40,000đ

Bia Steiger Palatin 5.5% – Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 870.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
440,000đ 48,000đ

Hộp quà tết 8 lon bia Tiệp - lon 500

Hộp quà bia Tiệp cao cấp 8 lon - Giá KM 440,000 vnđ (Hết hàng)

Đặt mua Chi tiết
37,000đ 40,000đ

Bia Horal 1860 Premium Pilsner Lager 4.6%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 870.000 vnđ/ Thùng. (Tạm hết hàng).

Đặt mua Chi tiết
350,000đ 400,000đ

Hộp quà bia tết Steiger-Lon 500 ml

Hộp quà bia Steiger 8 lon - Giá KM 350,000 vnđ

Đặt mua Chi tiết
560,000đ 620,000đ

Hộp quà tết bia Tiệp - lon 500 ml

Hộp quà 12 lon 500 ml - Giá KM 560.000 vnđ

Đặt mua Chi tiết
29,000đ 32,000đ

Bia Staropilsen 4,7% Tiệp-chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 690,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 48,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 1.070.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
37,500đ 40,000đ

Bia Lobkowicz Lager 4,7%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 890.000 vnđ/ Thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
33,000đ 35,000đ

Bia Lobkowicz Nealko Non Alcoholic Pale Ale 0.5%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 790.000 vnđ/ Thùng.(Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
40,000đ 43,000đ

Bia Lobkowicz Ale Premium 4.4%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 950.000 vnđ/ Thùng. (Hết Hàng)

Đặt mua Chi tiết
35,000đ 48,000đ

Bia Pilsner Urquell 4,4%-24 lon 330ml

Thùng 24 lon 330ml. Giá KM chỉ 795.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
41,000đ 45,000đ

Bia Holba 4,7%–lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá KM 980.000 đ/ thùng

Đặt mua Chi tiết
29,000đ 41,500đ

Bia Krusovice Imperial 5% lon cao 500ml

Thùng 24 lon 500ml - Giá 696.000 đ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
28,000đ 40,000đ

Bia krusovice Imperial 5% – chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá sale 690.000 đ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 48,000đ

Bia Staropramen 5%– chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá 1.080.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
50,000đ 55,000đ

Bia Staropramen 5% – lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá 1.150.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
36,000đ 40,000đ

Bia Steiger vàng 5% - lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá 860.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 47,500đ

Bia Steiger đen 11% - chai 500ml

Thùng 24 chai - Giá 1.080.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 48,000đ

Bia Steiger vàng12% - chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá 900.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
55,000đ 60,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5% - lon 550 ml

Thùng 24 Lon - Giá 1.280.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
42,000đ 45,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5% - lon 330ml

Thùng 24 lon - Giá 980.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
860,000đ 950,000đ

Bia Steiger Đen 4,5%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 860.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Bakalar Dry Hopped Lager 5.2%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 1.050.000 vnđ/ Thùng

Đặt mua Chi tiết
60,000đ 65,000đ

Bia Pilsner Urquell 4.4%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM Chỉ còn 1.350.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
790,000đ 790,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5% - bom 5 lít

Bom 5 Lít - Giá 790.000 đ/ bom

Đặt mua Chi tiết
70,000đ 75,000đ

Bia Bakalar Dry Hopped Lager 5.2%-Chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.400.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
690,000đ 750,000đ

Bia Bakalar Dry Hopped Lager 5.2% – Bom 5l

Bom bia 5 lit - Giá KM 690,000 vnđ/ bom

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Cernovar Premium Pale Lager 4.9%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 990.000 vnđ/ Thùng

Đặt mua Chi tiết
65,000đ 75,000đ

Bia Cernovar Premium Dark Lager 4.5%-Chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.300.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
55,000đ 60,000đ

Bia Pilsner Urquell 5% - chai 330 ml

Thùng 24 chai - Giá 1.250.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
70,000đ 75,000đ

Bia Bakalar Honey Lager 5.8%-chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.400.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
690,000đ 750,000đ

Bia Prazacka Pale Lager 4% – Bom 5l

Bom bia 5 lit - Giá KM 690,000 vnđ/ bom.

Đặt mua Chi tiết
65,000đ 70,000đ

Bia Cernovar Premium Pale Lager 4.9%-Chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá KM 1.300.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 50,000đ

Bia Cernovar Premium Dark Lager 4.5% -Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 990.000 vnđ/ Thùng

Đặt mua Chi tiết
50,000đ 52,000đ

Bia Budweiser Budvar đen 4,7% - chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 1.180.000 đ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
38,000đ 47,000đ

Bia Gammer Classic Gold 5,7%-lon 500 ml

Thùng 12 lon 500ml. Giá KM chỉ 450.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
460,000đ 490,000đ

Hộp quà 8 lon bia Tiệp

Hộp quà 8 lon bia Tiệp - Giá KM 460.000 vnđ/ xách 8 lon.

Đặt mua Chi tiết
37,000đ 40,000đ

Bia Steiger Palatin 5.5% – Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 870.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
440,000đ 48,000đ

Hộp quà tết 8 lon bia Tiệp - lon 500

Hộp quà bia Tiệp cao cấp 8 lon - Giá KM 440,000 vnđ (Hết hàng)

Đặt mua Chi tiết
37,000đ 40,000đ

Bia Horal 1860 Premium Pilsner Lager 4.6%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 870.000 vnđ/ Thùng. (Tạm hết hàng).

Đặt mua Chi tiết
350,000đ 400,000đ

Hộp quà bia tết Steiger-Lon 500 ml

Hộp quà bia Steiger 8 lon - Giá KM 350,000 vnđ

Đặt mua Chi tiết
560,000đ 620,000đ

Hộp quà tết bia Tiệp - lon 500 ml

Hộp quà 12 lon 500 ml - Giá KM 560.000 vnđ

Đặt mua Chi tiết
29,000đ 32,000đ

Bia Staropilsen 4,7% Tiệp-chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 690,000 vnđ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 48,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5%-Chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá KM 1.070.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
37,500đ 40,000đ

Bia Lobkowicz Lager 4,7%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 890.000 vnđ/ Thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
33,000đ 35,000đ

Bia Lobkowicz Nealko Non Alcoholic Pale Ale 0.5%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 790.000 vnđ/ Thùng.(Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
40,000đ 43,000đ

Bia Lobkowicz Ale Premium 4.4%-Lon 500ml

Thùng 24 lon 500ml. Giá KM chỉ 950.000 vnđ/ Thùng. (Hết Hàng)

Đặt mua Chi tiết
35,000đ 48,000đ

Bia Pilsner Urquell 4,4%-24 lon 330ml

Thùng 24 lon 330ml. Giá KM chỉ 795.000 vnđ/ Thùng.

Đặt mua Chi tiết
41,000đ 45,000đ

Bia Holba 4,7%–lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá KM 980.000 đ/ thùng

Đặt mua Chi tiết
29,000đ 41,500đ

Bia Krusovice Imperial 5% lon cao 500ml

Thùng 24 lon 500ml - Giá 696.000 đ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
28,000đ 40,000đ

Bia krusovice Imperial 5% – chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá sale 690.000 đ/ thùng. (Tạm Hết Hàng).

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 48,000đ

Bia Staropramen 5%– chai 330ml

Thùng 24 chai - Giá 1.080.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
50,000đ 55,000đ

Bia Staropramen 5% – lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá 1.150.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
36,000đ 40,000đ

Bia Steiger vàng 5% - lon 500ml

Thùng 24 lon - Giá 860.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 47,500đ

Bia Steiger đen 11% - chai 500ml

Thùng 24 chai - Giá 1.080.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
45,000đ 48,000đ

Bia Steiger vàng12% - chai 500ml

Thùng 20 chai - Giá 900.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
55,000đ 60,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5% - lon 550 ml

Thùng 24 Lon - Giá 1.280.000 vnđ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết
42,000đ 45,000đ

Bia Budweiser Budvar Original 5% - lon 330ml

Thùng 24 lon - Giá 980.000 đ/ thùng.

Đặt mua Chi tiết

Bia Tiệp

Bia Tiệp
Bia Budweiser Budvar Original 5% - lon 330ml 5/5, tổng số 2 lượt bình chọn

Kho bia Tiệp nhập khẩu chính ngạch giá gốc tại Hà Nội

Bia nhập khẩu Linh giang là đại lý chuyên bán buôn bán lẻ các loại bia Tiệp nhập khẩu nổi tiếng từ Tiệp khắc (cộng hòa Séc), điển hình như bia Budweiser Budvar, bia Steiger, bia Staropramen, bia Pilsner, bia Cernovar, bia Bakalar... và nhiều loại bia Tiệp ngon khác.

Giá bán bia Tiệp tại kho bia nhập khẩu Linh Giang luôn rẻ hơn so với các đơn vị cùng kinh cùng kinh doanh bia nhập khẩu chính ngạch bởi chúng tôi nhập hàng với khối lượng lớn và xuất bán từ kho nên giảm thiểu chi phí mặt bằng và được chiết khấu tốt từ nhà nhập khẩu. Chúng tôi kinh doanh với phương châm tìm kiếm và đưa về Việt Nam các loại bia ngon nhất của Tiệp, giúp nhiều khách hàng tiếp cận được sản phẩm chất lượng cao với mức giá tốt nhất hiện hay

 

bia Tiệp nhập khẩu tại Hà Nội

Bia nhập khẩu Linh Giang - địa chỉ bán bia Tiệp nhập khẩu chính hãng uy tín tại Hà Nội từ 2013

 

Giới thiệu bia Tiệp - bia Cộng hòa Séc

Bia Tiệp hay bia Cộng hòa Séc (Czech beer) là một phần quan trọng của di sản nước Cộng hòa Séc và là một trong những thương hiệu bia ngon của thế giới. Bia Tiệp nổi tiếng bởi chất lượng cao, truyền thống lâu dài và sự đa dạng trong phong cách. Điển hình là các loại bia Pilsner, xuất phát từ thành phố Plzeň (Pilsen), và đã trở thành nơi tiên phong trong việc sản xuất loại bia này. Bia có màu vàng óng, hương thơm hảo hạng và vị đắng dễ uống. Ngoài ra, Cộng hòa Séc cũng sản xuất nhiều loại bia khác nhau, từ lagers truyền thống đến các loại bia đen, đỏ và bia thủ công...

Không đơn thuần là sản phẩm, các thương hiệu bia Tiệp còn là một phần không thể thiếu của văn hóa và lối sống của người dân Cộng hòa Séc. Việc thưởng thức bia không chỉ là một trải nghiệm văn hóa, mà còn là cách để tận hưởng chất lượng và sự đa dạng trong nghệ thuật pha chế bia.

Séc tự hào có những thành phố cổ kính và đồ thuỷ tinh pha lê, thì bia Tiệp cũng là quốc tuý của người dân Tiệp Khắc. Nếu đi dạo ở các con phố không khó để tìm được rất nhiều các quán bia để mua nếu muốn uống bia tận nhà máy thì cũng có những hầm bia để mọi người đến thưởng thức tận mắt. người Séc thích uống bia ngoài quán hơn ở nhà, bởi đó là nơi họ giao lưu gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đề tài... Người Séc rất tự hào về sản phẩm bọ làm ra, rất hiếm khi dùng cùng sản phẩm đó do nước ngoài làm, đặc biệt là Bia Tiệp

 

Đại lý bán bia Tiệp tại Hà Nội

Công hòa Séc - quê hương của các loại bia Pilsner hảo hạng đặc trưng của bia Tiệp

 

Đặc điểm chung của bia Tiệp

Đặc điểm chung của bia tiệp, đặc biệt các loại dòng Pilsner có những đặc điểm chung như

  • Màu sắc: Thường có màu vàng óng ánh, thậm chí có thể là màu vàng nhạt.
  • Vị: Bia Tiệp thường có hương thơm độc đáo và vị đắng nhẹ, điều này xuất phát từ việc sử dụng lượng lớn hoa bia Saaz và malt chất lượng.
  • Độ sáng: Thường rất trong suốt và trong.
  • Độ cồn: Thường có độ cồn từ trung bình đến cao, tùy thuộc vào loại bia cụ thể.
  • Nguồn nước chất lượng: Nước ở Cộng hòa Séc thường được coi là một yếu tố quan trọng đóng góp vào chất lượng của bia.
  • Lượng Carbonation: Bia Tiệp thường có lượng carbonation cao, tạo nên cảm giác sảng khoái và hấp dẫn.
  • Sự đa dạng: Bên cạnh loại Pilsner còn có nhiều loại bia khác như lagers, đen, đỏ, và các loại bia thủ công.

Những đặc điểm và ưu điểm trên chính là yếu tố khiến bia Tiệp trở nên nổi tiếng và được đánh giá cao trong cộng đồng người yêu bia trên toàn thế giới.

>> Xem thêm Bia Đức

 

bia Công hòa Séc tại Hà Nội

Màu sắc, hương thơm và vị đắng của bia Tiệp rất riêng khiến người dân Séc chỉ yêu bia của nước họ

 

Cửa thàng bia Tiệp tại Hà Nội

Ngoài màu vàn óng đặc trưng, bia Tiệp còn có các màu nâu, đỏ, đen khác

 

Lịch sử của nền công nghiệp sản xuất bia Tiệp

Bia Tiệp có một lịch sử dài và độc đáo trong ngành công nghiệp bia. Nhà máy bia đầu tiên được biết là đã tồn tại từ năm 1118. Các thành phố Brno quyền bia từ thế kỷ thứ 12, và hai thành phố kết hợp với bia Séc, Plzeň và České Budějovice (Pilsen và Budweis Đức) có nhà máy bia trong thế kỷ 13.

Cộng hòa Séc hiện đại thì có bia Bohemia, Moravia và Silesia. Lịch sử bắt đầu vào năm 1842 tại thành phố Plzeň (hay còn gọi là Pilsen) ở Cộng hòa Séc, khi một nhóm các nhà máy bia và người tiêu dùng quyết định tạo ra một loại bia mới. Họ đã thuê nhà máy trưởng bia Josef Groll để pha chế một loại bia mới với ngũ cốc lên men mới và sử dụng nước từ giếng nước sâu. Kết quả là bia Pilsner Urquell, nổi tiếng với hương thơm hảo hạng và vị đắng nhẹ, tạo ra một xu hướng mới trong ngành công nghiệp bia, với nhiều nhà máy bia khác bắt đầu sản xuất các phiên bản Pilsner.

Trong suốt thời kỳ chiến tranh thế giới và thời kỳ độc lập của Cộng hòa Séc, ngành công nghiệp bia đã trải qua nhiều thách thức, nhưng vẫn giữ được danh tiếng vững chắc của mình. Sau Cách mạng Velvet năm 1989, ngành công nghiệp bia Tiệp - bia Cộng hòa Séc đã trải qua một quá trình đổi mới và sáng tạo. Nhiều nhà máy bia thủ công mới đã mọc lên và đưa ra các loại bia độc đáo và đa dạng.

Có thể nói, phần lớn của lịch sử sản xuất bia đầu của Bohemia được tập trung xung quanh các tu viện khác nhau, mặc dù ngày nay có rất ít Séc tu viện sản xuất bia và bán bia cho công chúng. Và cho đến tận  những năm 2000 thì mới được gọi là là sự bủng nổ của Bia Tiệp với các Nhà máy bia Akciový Pivovar Dalešice , Pegas và Rich ard đã được phổ biến rộng quốc gia trên thế giới.

>> Xem thêm Bia Hà Lan

 

Kho bia Tiệp nhập khẩu tại Hà Nội

Môt góc dây chuyền sản xuất bia Tiệp đóng chai tại một nhà máy Bia ở Séc

 

Bia Tiệp nhập khẩu

Ngày nay bia Tiệp đã có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới

 

Hương vị, phong cách và văn hóa bia Tiệp

Bia Tiệp ngon sử dụng các thùng lên men hở, thêm vào đó lại được ủ trong những thùng gỗ sồi. Chính vì vậy mà bia có những đặc trưng riêng về hương vị, mà các thùng ủ bằng thép và công nghệ mới cũng như bia ngon nhất hè 2015 không có được, đây là đánh giá khách quan của những giới sành bia khẳng định.

Các loại Bia Tiệp không phân biệt màu sắc hay phong cáchlà do
• lehké - một loại bia vàng sáng, ủ dưới 8° Balling và có ít hơn 130kJ mỗi 100ml
• výčepní – loại bia keg, mặc dù nó có thể được đóng chai, ủ từ 8° và 10°
• ležák – bia chai lớn, ủ khoảng từ 11° và 12,99°
• premium – bia đặc biệt, ủ trên 13°.

Lễ hội bia Séc (Český pivní lễ hội) ở Prague là lễ hội bia lớn nhất tại Cộng hòa Séc tổ chức cho 17 ngày mỗi năm tháng năm, bạn có thể thưởng thức hơn 70 thương hiệu tốt nhất của bia Séc.

>> Xem thêm Bia Nga

Cửa hàng bán bia Tiệp tại Hà Nội

Lễ hội bia Tiệp - văn hóa uống bia truyền thống của cộng hòa Séc

 

Địa chỉ bán bia Tiệp Hà Nội

Một trong những cách thưởng thức bia Tiệp của người Czech

 

Hướng dẫn liên hệ mua bia Tiệp tại Hà Nội

Quý khách cần mua bia Tiệp tại Hà Nội có thể đến trực tiếp showroom trưng bày sản phẩm của Linh Giang Mart theo địa chỉ trên trang web. Nếu ở các tỉnh thành khác hoặc cần mua bia Tiệp số lượng lớn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua một trong các kênh như Zalo, email, Facebook để được tư vấn và báo giá riêng rẻ hơn giá bán lẻ.

Bia nhập khẩu Linh Giang cam kết bán sản phẩm chính ngạch, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, tem phụ của nhà nhập khẩu, không cạnh tranh giá với hàng xách tay, hàng không thuế. Bia nhập về được bảo quản trong kho đủ điều kiện tiêu chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng nên giữ nguyên chất lượng của nhà sản xuất

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ zalo 0904655518 hoặc inbox qua fanpage Bia Nhập Khẩu ở phần liên hệ của trang web này

>> Xem thêm Bia Bỉ

>> Xem thêm Rượu vang nhập khẩu

Contact Me on Zalo